Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Członkowie

Osoby zainteresowane członkostwem w Polskim Towarzystwie Technologii i Mediów Edukacyjnych proszone są o kontakt z biurem Towarzystwa: biuro(at)pttime.pl.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych
reprezentują m.in. następujące uczelnie i instytucje:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Toruń
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Koszalińska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Instytut Pedagogiki
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Akademia Leona Koźmińskiego; Katedra Nauk Społecznych
 • Akademia Humanitas
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Wydawnictwo Edukacyjne MAC
 • Fundacja Edukacji dla Rozwoju Eduko

Pamięcią otaczamy zmarłych członków
Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

 • prof. zw. dr. hab. Leona Leję (zm. 18 stycznia 1997 r.)
 • mgr. Mariana Pietraszewskiego (zm. 19 grudnia 2004 r.)
 • dr. Antoniego Zająca (zm. 16 grudnia 2013 r.)
 • prof. zw. dr. hab. Kazimierza Wentę (zm. 12 marca 2017 r.)
 • mgr Alfredę Smoleń-Przybylską (zm. 3 czerwca 2017 r.)
 • prof. dr. hab. Marka Furmanka (zm. 25 lipca 2019 r.)
 • prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera (zm. 12 maja 2022 r.)
 • dr Joannę Juszczyk-Rygałło (zm. 30 października 2023 r.)
f t g m