Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zmarł Pan Profesor Wacław Strykowski

Wacław Strykowski

W dniu 7 marca 2024 roku zmarł Pan Profesor Wacław Strykowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, wieloletni kierownik Zakładu Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prekursor pedagogiki medialnej w Polsce. Życzliwy Człowiek, Mistrz, Przyjaciel...

Prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski był specjalistą w zakresie dydaktyki, technologii kształcenia, pedagogiki i edukacji medialnej. W latach 1981-1982 był dyrektorem Instytutu Nowych Technik Kształcenia UAM, a następnie do 2012 roku - kierownikiem Zakładu Technologii Kształcenia. Twórca i prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Autor licznych publikacji. Za działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

f t g m