Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Forum Twórczych Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanitas

forum tworczych nauczycieli24 czerwca 2019
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zostało patronem honorowym Forum Twórczych Nauczycieli – cyklu seminariów dotyczących nowoczesnej edukacji. Organizatorem forum jest Instytut Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, kierowany przez dr Danutę Morańską.

Adresatem wydarzenia są dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea twórczego kształcenia dla przyszłości. Projekt będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku. Łącznie przeprowadzonych zostanie siedem spotkań (wykładów i warsztatów), do których zostaną przygotowane i umieszczone na platformie e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji materiały szkoleniowe. 

Więcej informacji o wydarzeniu...

forum tworczych nauczycieli plakat

f t g m