Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Korespondencja wysłana

poczta pixabay cc016 kwietnia 2016
Tradycyjną pocztą wysłaliśmy do członków Towarzystwa oraz osób, które niejednokrotnie uczestniczyły we współorganizowanych przez nas konferencjach "Media a edukacja", informację o aktualnych działaniach Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W celu uaktualnienia składu członków Towarzystwa, zwróciliśmy się również z prośbą o potwierdzenie członkostwa poprzez wypełnienie i odesłanie w terminie do 15 maja 2016 r. aktualnej deklaracji oraz wpłacenie 20 zł tytułem składki członkowskiej za rok 2016 r. na nasz rachunek bankowy.

f t g m