Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Ponowne odsłonięcie tablicy prof. Leona Leji

leon leja29 marca 2016
Zakład Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na uroczystość ponownego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr. hab. Leonowi Leji - wybitnemu pedagogowi, twórcy polskiej szkoły technologii kształcenia, członkowi-założycielowi Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uroczystość odbędzie się w środę 30 marca 2016 r. w Collegium Znanieckiego w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89, budynek E) o godzinie 13:00.

f t g m