Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

II Kongres Towarzystw Naukowych

2 kongres towarzystw naukowych16 września 2018
W dniach 14-15 września 2018 roku Rada Towarzystw Naukowych działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zorganizowała w Poznaniu II Kongres Towarzystw Naukowych pod tytułem "Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej". Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych na kongresie reprezentowali prezes prof. dr hab. Wacław Strykowski i wiceprezes mgr Rafał M. Socha.

Organizatorami Kongresu było ponadto Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Kongres został objęty Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kongres przebiegał pod hasłem "Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej". Jego celem było przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w okresie od odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 roku oraz ocena tego wkładu, a także dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce.

W trakcie kongresu przedstawiciele PTTiME wygłosili referat "Od technologii kształcenia do edukacji medialnej – działalność Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych".

Na zakończenie obrad, uczestnicy kongresu przyjęli uchwałę następującej treści:

2 kongres towarzystw naukowych uchwala

f t g m