Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

20 lat Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych

slowackiego 20 wikimedia cc by sa 208 lipca 2015
20 lat temu, w dniu 8 lipca 1995 r. odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Wśród założycieli stowarzyszenia byli m.in. prof. zw. dr hab. Leon Leja - twórca polskiej szkoły technologii kształcenia, prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak oraz mgr Adam Pawłowski, obecny redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego".

W skład Komitetu Założycielskiego weszli: prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, mgr Włodzimierz Kaczmarek, mgr Anna Liebert, prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski oraz mgr Ireneusz Witkowski. 18 lipca 1995 r. członkowie-założyciele spotkali się ponownie w celu uchwalenia statutu. 30 sierpnia 1995 r. Sąd Wojewódzki w Poznaniu Wydział I Cywilny dokonał rejestracji PTTiME. Na kolejnym Walnym Zebraniu Członków 29 listopada 1995 r. dokonano wyboru władz towarzystwa - prezesem wybrano prof. zw. dr hab. Wacława Strykowskiego.

 

f t g m