Copyright 2017 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Członkowie

Osoby zainteresowane członkostwem w Polskim Towarzystwie Technologii i Mediów Edukacyjnych proszone są o kontakt z biurem Towarzystwa: biuro(at)pttime.pl.

Aktulany skład członkowski Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

 • prof. dr hab. Hanna Batorowska,
 • prof. dr hab. Józef Bednarek,
 • Joanna Buczyńska,
 • dr inż. Marta Ciesielka,
 • dr Wojciech Czerski,
 • dr Karolina Czerwiec,
 • dr Ewa Czerwińska,
 • dr Jakub Czopek,
 • prof. dr hab. Piotr Drzewiecki,
 • dr Bożena Dusza,
 • mgr inż. Roman Dwulit,
 • dr Marek Hallada,
 • dr Agnieszka Iwanicka,
 • mgr Marek Jóźwiak,
 • mgr inż. Zenon Jurek,
 • dr Joanna Juszczyk-Rygałło,
 • dr Żanetta Kaczmarek,
 • mgr Maria Kaniewska,
 • mgr Piotr Karaś,
 • dr Ewa Kiełb-Starczewska,
 • prof. zw. dr hab. Maria Kujawska,
 • dr Krzysztof Kuźmicz,
 • dr Wojciech Lewandowski,
 • dr Ewa Małgorzata Łakoma,
 • dr Bartłomiej Łódzki,
 • dr Danuta Morańska,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer,
 • dr Andrzej Nowak,
 • dr Ilona Nowakowska-Buryła,
 • mgr inż. Tadeusz Nowik,
 • mgr inż. Grzegorz Osiński,
 • prof. dr hab. Elżbieta Perzycka,
 • prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski,
 • mgr Marlena Pieniążek,
 • mgr Adam Pietrzykowski,
 • prof. dr hab. Katarzyna Potyrała,
 • prof. dr Edward Wiktor Radecki,
 • dr Andrzej Rygałło,
 • mgr Aleksandra Dorota Smoleń,
 • mgr Rafał M. Socha,
 • prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski,
 • dr Bożena Sowińska,
 • dr Renata Staśko,
 • dr Justyna Strykowska-Nowakowska,
 • prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski,
 • dr Robert Szymiec,
 • dr hab. Ryszard Świekatowski,
 • prof. dr hab. Maciej Tanaś,
 • prof. dr hab. Paweł Topol,
 • prof. dr hab. Natalia Walter,
 • dr Magdalena Wasylewicz,
 • dr Rafał Wawer,
 • mgr Ireneusz Witkowski,
 • mgr Urszula Wittchen,
 • dr inż. Andrzej Wołodźko,
 • prof. dr hab. Marta Wrońska,
 • dr Andrzej Marek Zemła,
 • mgr Bożena Zielińska,
 • dr Anna Zięty.

Pamięcią otaczamy zmarłych członków
Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

 • prof. zw. dr. hab. Leona Leję (zm. 18 stycznia 1997 r.),
 • mgr. Mariana Pietraszewskiego (zm. 2004 r.)
 • dr. Antoniego Zająca (zm. 16 grudnia 2013 r.),
 • prof. zw. dr. hab. Kazimierza Wentę (zm. 12 marca 2017 r.),
 • mgr Alfredę Smoleń-Przybylską (zm. 3 czerwca 2017 r.).

Członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych
reprezentują m.in.:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
 • Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie,
 • Politechnikę Częstochowską,
 • Politechnikę Koszalińską,
 • Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,
 • Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu,
 • Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu,
 • Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu,
 • Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu,
 • Collegium Da Vici w Poznaniu,
 • Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 • Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego. 
f t g m